CUI SE ADRESEAZĂ

Cursuri destinate personalului care manipulează și îngrijește animalele în cazul transporturilor navale, în conformitate cu prevederile art. 6 (4) al Reg. Cons. 1/2005/CE și cele ale art. 8, litera e a Ord. comun ANSVSA-MTIC 128/1669/2020. Cursurile sunt susținute de medici veterinari, cu experiență în domeniul bunăstării animalelor.

CE CONȚINE CURSUL

 • Tematica cursului este următoarea:
  1. Îmbarcarea, debarcarea și manipularea animalelor,
  2. Separarea animalelor,
  3. Furajarea și adăparea zilnică,
  4. Inspecția zilnică a animalelor,
  5. Asigurarea așternutului,
  6. Îngrijirea și izolarea animalelor bolnave sau rănite,
  7. Uciderea sau sacrificarea animalelor grav rănite
CERTIFICARE:

Participanților la curs li se eliberează de către FATII-ARTRI un certificat de participare.

STRUCTURA CURSULUI:
 • Durata cursului este de 8 ore, cursul fiind structurat în două parți: parte teoretică și parte practică. Partea practică constă în prezentarea unor fotografii și a unor filme referitoare la încărcarea/descărcarea animalelor, manipularea acestora, separarea, cazarea, etc.Cursurile se susțin în limba engleză.

Pentru înscrieri și alte detalii reprezentantul FATII-ARTRI este:

MARINE EXPRESS LIVESTOCK SRL

Dimitra Catrinescu

Tel. 0732.440.000

întrebări frecvente

Întrebări încă deschise?

 • Taxele ARR se achită în contul Agenției ARR de unde se va elibera/viza certificatul, în nume propriu. Plata se face prin mandat poștal (la orice oficiu poștal)Candidații se prezintă la examen cu chitanța care dovedește plata taxei de examinare. Recomandare: pentru mai multe probe, se cumulează suma și plata se face pe un singur mandat poștal/chitanță.
 • Agenția Teritorială ARR BucureștiStr. Clabucet, nr 9, Sector 1, București, Cont RO37TREZ705501701X008844, deschis la Trezoreria Statului sector 5, Codul fiscal al ARR – 27364739
 • Agenția Teritorială ARR Ilfov: Str. Mihai Eminescu, nr. 129, sector 2, București, Cont RO70TREZ421501701X008461, deschis la Trezoreria Ilfov, Codul fiscal al ARR – 23888021
EFICIENȚĂ

Punem la dispoziția cursanților programul de simulare a examenelor pentru obținerea certificatelor / atestatelor profesionale.

STANDARDE ÎNALTE

Ne bucurăm de rată de promovabilitate ridicată, datorită informațiilor de calitate și ajutorul echipei de lectori.

SUPORT

Suntem alapturi de toți cursanții noștri oferind suport pe tot parcursul lor în drumul spre obținerea atestatului dorit